Datanschutzerklärung

 • Bir bakışta veri koruması

  Genel Notlar

  Aşağıdaki bildirimler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda yer almaktadır.

  Bu web sitesinde veri toplama

  Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

  Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanının "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulabilirsiniz.

  Verilerinizi nasıl topluyoruz?

  Bir yandan, bize ilettiğinizde verileriniz toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olun.

  Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme süresi). Bu veriler, siz bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

  Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

  Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

  Verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

  Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

  Bu konuda ve veri koruma konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

  Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

  Bu analiz programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

 • Barındırma

  Shopify

  Web sitemizi Shopify'da barındırıyoruz.

  Shopify, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kullanılır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesinde meşru bir menfaatimiz var. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran TTDSG anlamında DSGVO Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO ve § 25 Para B cihaz parmak izi) esas alınarak gerçekleştirilir. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Sipariş işleme

  Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasası tarafından zorunlu kılınan ve web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin yalnızca bizim talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlayan bir sözleşmedir.

 • Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

  Gizlilik

  Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

  Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklıyor.

  İnternet üzerindeki veri iletiminin (örn. B. e-posta yoluyla iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabilir. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

  Sorumlu kuruluş hakkında not

  Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

  Asoslar

  Özcan Ayhan

  Im m Urbangasse 3, 2620 Neunkirchen

  2620 Neunkirchen, Avusturya

  Telefon: +43 660 4123215

  E-posta: info@asoss. eu

  Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örn. B. adlar, e-posta adresleri vb. A. ) karar verir.

  Depolama süresi

  Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örn. B. vergi veya ticari saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktığında veriler silinecektir.

  Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

  Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6 Abs. 1 litre bir GDPR veya Sanat. 9 Abs. 2 litre Madde uyarınca özel veri kategorileri varsa, bir GDPR. 9 Abs. 1 GDPR işlenir. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına yönelik açık rıza durumunda, veri işleme de Sanat'a dayanmaktadır. 49 Abs. 1 litre DSGVO'ya Tanımlama bilgilerinin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere erişime izin verirseniz (örn. B. cihaz parmak izi yoluyla) izin vermişse, veri işleme ayrıca § 25 para. 1 TTDSG. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verilerinizin sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması durumunda, verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6 Abs. 1 litre b DSGVO. Ayrıca, verilerinizi, Sanat temelinde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmeleri gerektiğinde işleriz. 6 Abs. 1 litre c DSGVO. Veri işleme, Art'a göre meşru menfaatimize de dayanabilir. 6 Abs. 1 litre GDPR. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragrafları, her bir durumda ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi sağlar.

  ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

  ABD'de veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması durumunda kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilecek hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatmadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örn. B. Gizli servisler), izleme amacıyla verilerinizi ABD sunucularında işler, değerlendirir ve kalıcı olarak depolar. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

  Veri işleme izninizin iptali

  Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

  Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Mad. 21 GDPR)

  VERİLERİN İŞLENMESİ MADDEYE DAYALI İSE. 6 ABS. 1 LİT. E VEYA F GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMENİN ESAS OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETTİKTEN SONRA, SANAT HUKUKUNA GÖRE ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE İTİRAZLARINIZI GEÇERSİZ İŞLEME İÇİN KAPSAMLI SEBEPLERİ İSPATLAMADIKTAN SONRA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ. 21 ABS. 1 GDPR).

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİ DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMCILIKLA İLGİLİ OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (İTİRAZ MADDE. 21 ABS. 2 GDPR).

  Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

  GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenen kişiler, özellikle mutat ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu üye devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya adli çareye halel getirmez.

  Veri taşınabilirliği hakkı

  Rızanıza dayalı olarak veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi temelinde otomatik olarak işlediğimiz verileri ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

  Bilgi, silme ve düzeltme

  Yürürlükteki yasal hükümler kapsamında, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz ve varsa, bu verileri düzeltme veya silme hakkı. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  İşlemeyi kısıtlama hakkı

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu doğrulamak için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş/işleniyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak sizin bunlara yasal taleplerde bulunmak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Madde uyarınca itiraz ederseniz. 21 Abs. 1 GDPR uyarınca, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin menfaatinin üstün olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

  Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenmesi. Dhu ile dua edin. TLS Şifrelemesi

  Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya TLS şifrelemesi Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

  SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiyse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

  Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

  Bize ödeme ayrıntılarınızı verme zorunluluğunuz var mı (örn. B. otomatik ödeme talimatı için hesap numarası), bu veriler ödeme işlemi için gereklidir.

  Yaygın ödeme araçları (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) üzerinden yapılan ödeme işlemleri, yalnızca şifreli bir SSL veya SSL bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. TLS bağlantısı. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

  Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

  Tanıtım amaçlı e-postalara itiraz

  Künye yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için kullanılması burada yasaklanmıştır. Spam e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda site operatörleri yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

 • Bu web sitesinde veri toplama

  Çerezler

  Web sitemiz sözde "çerezler" kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve uç cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum tanımlama bilgileri) veya kalıcı olarak (kalıcı tanımlama bilgileri) uç cihazınızda depolanırlar. Oturum tanımlama bilgileri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları kendiniz silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silene kadar uç cihazınızda saklanır.

  Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de nihai cihazınızda depolanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örn. B. Ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

  Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda tanımlama bilgisi teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmayacaktır (örn. B. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer tanımlama bilgileri, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

  Elektronik iletişim sürecini yürütmek için kullanılan çerezler, istediğiniz belirli işlevleri sağlamak için (örn. B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için (örn. B. Web izleyicisini ölçmek için çerezler) Sanat temelinde gereklidir (gerekli çerezler). 6 Abs. 1 litre f GDPR, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş şekilde sağlanması için gerekli tanımlama bilgilerinin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Çerezlerin ve karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Madde 14). 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Tarayıcınızı, tanımlama bilgilerinin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve yalnızca belirli durumlarda tanımlama bilgilerine izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcı kapatıldığında tanımlama bilgilerinin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

  Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onay isteyin.

  Usercentrics ile Onay

  Bu web sitesi, belirli tanımlama bilgilerinin uç cihazınızda saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanımına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Usercentrics'in izin teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Sendlinger Straße 7, 80331 Münih adresinde bulunan Usercentrics GmbH'dir, Web sitesi: https://usercentrics. com/de/ (bundan böyle "Kullanıcı Merkezli" olarak anılacaktır).

  Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e aktarılır:

  • Rıza(lar)ınız veya onay(lar)ınızın iptali
  • IP adresiniz
  • Tarayıcınız hakkında bilgiler
  • Cihazınız hakkında bilgiler
  • Web sitesini ziyaretinizin zamanı

  Usercentrics ayrıca size izin vermek veya iptallerini atamak için. Bu şekilde toplanan veriler, siz silmemizi, Usercentrics tanımlama bilgisini kendiniz silmemizi talep edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama gereklilikleri etkilenmeden kalır.

  Usercentrics, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Art. 6 Abs. 1 litre c DSGVO.

  Sipariş işleme

  Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği ve web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin yalnızca bizim talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlayan bir sözleşmedir.

  İletişim formu

  Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, sorgu formundaki bilgileriniz, talebi işlemek amacıyla ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

  Bu verilerin işlenmesi Art. 6 Abs. 1 litre b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize dayanmaktadır (Madde 1). 6 Abs. 1 litre f GDPR) veya izniniz üzerine (Mad. 6 Abs. 1 litre bir GDPR) istenirse; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana (örn. B. talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

  E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

  Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebinizden kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işlemek amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

  Bu verilerin işlenmesi Art. 6 Abs. 1 litre b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize dayanmaktadır (Madde 1). 6 Abs. 1 litre f GDPR) veya izniniz üzerine (Mad. 6 Abs. 1 litre bir GDPR) istenirse; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  İletişim istekleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana (örn. B. talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

  WhatsApp aracılığıyla iletişim

  Müşterilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla iletişim kurmak için WhatsApp anlık mesajlaşma hizmetini kullanıyoruz. Sağlayıcı, WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

  İletişim, WhatsApp veya diğer üçüncü tarafların iletişim içeriğine erişmesini önleyen uçtan uca şifreleme (eşler arası) yoluyla gerçekleşir. Ancak WhatsApp, iletişim süreci sırasında ortaya çıkan meta verilere (örn. B. gönderen, alıcı ve zaman). WhatsApp'ın kullanıcılarının kişisel verilerini ABD merkezli ana şirketi Meta ile paylaştığını iddia ettiğini de belirtmek isteriz. Veri işlemeyle ilgili daha fazla ayrıntı WhatsApp'ın şu adresteki gizlilik politikasında bulunabilir: https://www. Naber. com/legal/#privacy-policy.

  WhatsApp'ın kullanımı, müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve diğer iş ve sözleşme ortaklarıyla mümkün olan en hızlı ve etkin şekilde iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatimize dayanmaktadır (Mad. 6 Abs. 1 litre f DSGVO) Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, veri işleme münhasıran onay temelinde gerçekleşir; bu, gelecek için etkili olacak şekilde herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  WhatsApp'ta ve arasında değiş tokuş edilen iletişim içeriği, siz bizden onu silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana (örn. B. talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

  "WhatsApp Business" varyantında WhatsApp kullanıyoruz.

  ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayalıdır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www. Naber. com/legal/business-data-transfer-eki.

  Bu web sitesine kayıt

  Sitedeki ek işlevleri kullanmak için bu web sitesine kayıt olabilirsiniz. Girilen verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

  Teklif kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler için, kayıt sırasında verdiğiniz e-posta adresini sizi bu şekilde bilgilendirmek için kullanırız.

  Kayıt sırasında girilen veriler, kayıt ile kurulan kullanıcı ilişkisini gerçekleştirmek amacıyla işlenir ve varsa, başka sözleşmeler başlatmak için (Madde. 6 Abs. 1 litre bDSGVO).

  Kayıt sırasında toplanan veriler, bu web sitesinde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

  Bu web sitesinde yorum işlevi

  Bu sayfadaki yorum işlevi için, yorumunuza ek olarak, yorumun oluşturulduğu saat, e-posta adresiniz ve anonim olarak göndermiyorsanız, seçmiş olduğunuz kullanıcı adı ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

  IP adresini kaydet

  Yorum işlevimiz, yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Bu web sitesindeki yorumları etkinleştirilmeden önce kontrol etmediğimiz için, hakaret veya propaganda gibi yasal ihlaller durumunda yazara karşı işlem yapabilmek için bu verilere ihtiyacımız var.

  Yorumlara abone olmak

  Sitenin bir kullanıcısı olarak, kayıt olduktan sonra yorumlara abone olabilirsiniz. Sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamak için bir onay e-postası alacaksınız. Bilgi postalarındaki bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz zaman bu işlevden ayrılabilirsiniz. Bu durumda, yorumlara abone olurken girilen veriler silinecektir; bu verileri başka amaçlar için ve başka bir yerde kullanırsanız (örn. B. haber bülteni siparişi) bize, bu veriler bizde kalacaktır.

  Yorumlar için saklama süresi

  Yorumlar ve ilişkili veriler saklanır ve yorum yapılan içerik tamamen silinene kadar veya yasal nedenlerle (örn. B. saldırgan yorumlar).

  Yasal dayanak

  Yorumlar, izniniz temelinde saklanır (Art. 6 Abs. 1 litre DSGVO'ya) Verdiğiniz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

 • Analiz Araçları ve Reklamcılık

  Google Etiket Yöneticisi

  Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

  Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmek için kullanabileceğimiz bir araçtır. Google Etiket Yöneticisi'nin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez kaydetmez ve herhangi bir bağımsız analiz gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçların yönetimi ve görüntülenmesi için kullanılır. Ancak Google Etiket Yöneticisi, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi kaydeder.

  Google Etiket Yöneticisi, Art. 6 Abs. 1 litre f DSGVO. Web sitesi operatörünün, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve kolay entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran Sanat temelinde gerçekleştirilir. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere (örn. B. Cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Google Analytics

  Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

  Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verilerini alır: B. Sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının menşei. Bu veriler bir kullanıcı kimliğinde özetlenir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili uç cihazına atanır.

  Google Analytics, kullanıcı davranışını (ör. B. Çerezler veya Cihaz-Parmak İzi). Bu web sitesinin kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

  Bu hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayalıdır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy. google. com/businesses/controllerterms/mccs/.

  tarayıcı eklentisi

  Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz: https://tools. google. com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediğine ilişkin daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support. google. com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Google Analytics e-ticaret ölçümü

  Bu web sitesi, Google Analytics E-Ticaret Ölçümü özelliğini kullanır. E-ticaret ölçümünün yardımıyla, web sitesi operatörü, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo bedelleri ve ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kayıt altına alınır. Bu veriler, ilgili kullanıcıya atanan bir işlem kimliği altında Google tarafından özetlenebilir veya kimin cihazı atanır.

  Google Reklamları

  Web sitesi operatörü Google Ads kullanıyor. Google Ads, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited ("Google") tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

  Google Reklamları, kullanıcı Google'da belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemizi sağlar. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine (örn. B. Konum verileri ve ilgi alanları) oynanır (hedef grup hedefleme). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

  Bu hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayalıdır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policies. google. com/privacy/frameworks ve https://privacy. google. com/businesses/controllerterms/mccs/.

  Google Ads Yeniden Pazarlama

  Bu web sitesi, Google Ads Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

  Google Ads Yeniden Pazarlama ile, çevrimiçi tekliflerimizle etkileşime giren kişileri belirli hedef gruplara atayabilir ve onlara Google reklamcılık ağında ilgi alanına dayalı reklamcılık (yeniden pazarlama veya reklamcılık) gösterebiliriz. yeniden hedefleme).

  Ayrıca, Google Ads Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklamcılık hedef grupları, Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir cihazdaki önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza (örn. B. cep telefonu) başka bir uç cihazınızda da (örn. B. tablet veya PC) görüntülenir.

  Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kişiselleştirilmiş reklamcılığa itiraz edebilirsiniz: https://www. google. com/settings/ads/onweb/.

  Bu hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Daha fazla bilgi ve veri koruma düzenlemeleri, Google'ın şu adresteki veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies. google. com/technologies/ads?hl=de.

  Müşteri karşılaştırması ile hedef grup oluşturma

  Hedef grubu oluşturmak için, diğer şeylerin yanı sıra Google Ads Yeniden Pazarlama'daki müşteri karşılaştırmasını kullanırız. Bunu yaparken belirli müşteri verilerini (örn. B. e-posta adresleri) müşteri listelerimizden Google'a. İlgili müşteriler Google kullanıcılarıysa ve Google hesaplarına giriş yapmışlarsa, onlara Google ağı içinde uygun reklam mesajları gösterilir (örn. B. YouTube'da, Gmail'de veya arama motorunda).

  Google Dönüşüm İzleme

  Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'yi kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

  Google Dönüşüm İzleme'nin yardımıyla, biz ve Google, kullanıcının belirli işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkta tıklandığını ve özellikle hangi ürünlerin görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgi, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google'ın kendisi tanımlama için tanımlama bilgileri veya benzer tanıma teknolojileri kullanır.

  Bu hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies. google. com/privacy?hl=de.

  Facebook Pikselleri

  Bu web sitesi, dönüşümü ölçmek için Facebook'tan gelen ziyaretçi işlem pikselini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor.

  Bu şekilde, site ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklamcılık önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

  Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcının kimliği hakkında herhangi bir sonuca varamayız. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bağlantı kurulabilir ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için Facebook veri kullanım yönergelerine< uygun olarak kullanır. t22> olabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarına ve Facebook'un dışına reklam yerleştirmesini sağlar. Verilerin bu kullanımı, site operatörü olarak tarafımızdan etkilenemez.

  Bu hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 litre bir GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayalıdır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www. Facebook. com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de. Facebook. com/help/566994660333381.

  Kişisel verilerin web sitemizde toplanması ve burada açıklanan araç kullanılarak Facebook'a iletilmesi durumunda, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz ( tür 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Sözleşme metni şu adreste bulunabilir: https://www. Facebook. com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Veri sahibi hakları (örn. B. Bilgi talebi) Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili olarak doğrudan Facebook ile iddia edilebilir. Veri sahiplerinin haklarını bizde ileri sürerseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

  Facebook'un veri koruma bilgileri, gizliliğinizin korunmasına ilişkin daha fazla bilgi içerir: https://de-de. Facebook. com/about/privacy/.

  Özel Kitleler yeniden pazarlama özelliğini, https://www adresindeki Reklam Ayarları bölümünde de kullanabilirsiniz. Facebook. com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırakın. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

  Facebook hesabınız yoksa, Facebook'un European Interactive Digital Advertising Alliance web sitesindeki davranışsal reklamlarını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www. çevrimiçi seçenekleriniz. com/de/praferenzmanagement/.

 • Bülten

  Bülten verileri

  Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve sahip olduğunuzu doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. haber bülteni alındı ​​kabul ediyorum. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Haber bültenini işlemek için aşağıda açıklanan haber bülteni hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz.

  Yasal dayanak

  Veriler, izniniz temelinde işlenir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

  Depolama süresi

  Bültene abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğini iptal edene ve bülteni iptal ettikten sonra bülten dağıtım listesinden silinene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacaktır. Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler etkilenmez.

  Bülten dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra, e-posta adresiniz, gelecekteki postaları önlemek için gerekliyse, bizim tarafımızdan veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listeden alınan veriler sadece bu amaçla kullanılır ve başka verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin hem de bizim çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre f anlamında meşru menfaat). Kara listede depolama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız bizim meşru çıkarlarımızdan daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

 • Eklentiler ve Araçlar

  Google Web Yazı Tipleri

  Bu site, yazı tiplerinin tekdüze görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, metni ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

  Bu amaçla, kullandığınız tarayıcı Google sunucularına bağlanmalıdır. Bu, Google'a bu web sitesine IP adresiniz aracılığıyla erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tipleri, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kullanılır. Web sitesi operatörünün, web sitesinde yazı tipinin tek tip sunumunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran TTDSG anlamında DSGVO Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO ve § 25 Para B cihaz parmak izi) esas alınarak gerçekleştirilir. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

  Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  Google reCAPTCHA

  Bu web sitesinde "Google reCAPTCHA" (bundan böyle "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

  reCAPTCHA'nın amacı, bu web sitesindeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. ReCAPTCHA, analiz için çeşitli bilgileri (ör. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde ne kadar süre kaldığı veya kullanıcının yaptığı fare hareketleri) değerlendirir. Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

  reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçilerine bir analizin yapıldığı bilgisi verilmez.

  Veriler, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörünün, web tekliflerini kötü amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM'den korumak konusunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran TTDSG anlamında DSGVO Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO ve § 25 Para B cihaz parmak izi) esas alınarak gerçekleştirilir. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantılardan Google veri koruma düzenlemelerine ve Google kullanım şartlarına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl= de ve https://policies.google.com/terms?hl=de.

 • e-ticaret ve ödeme sağlayıcıları

  Müşteri ve sözleşme verilerinin işlenmesi

  Sözleşmeye dayalı ilişkilerimizi oluşturmak, yapılandırmak ve değiştirmek için kişisel müşteri ve sözleşme verilerini toplar, işler ve kullanırız. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (b)'dir.

  Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

  Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve mal sevkiyatı için sözleşme akdedildiğinde veri aktarımı

  Bizden mal sipariş ederseniz, kişisel verilerinizi teslimattan sorumlu nakliye şirketine ve ödemeyi işleme koymaktan sorumlu ödeme hizmeti sağlayıcısına ileteceğiz. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcının görevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu veriler yayınlanacaktır. Bunun yasal dayanağı, bir sözleşmeyi yerine getirmek veya bir sözleşmeye girmeden önce adımlar atmak için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 (1) (b)'dir. GDPR Madde 6 Fıkra 1 Harf a uyarınca onay verdiyseniz, e-posta adresinizi teslimattan sorumlu nakliye şirketine, ürününüzün nakliye durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilmeleri için ileteceğiz. sipariş; Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

  Ödeme Hizmetleri

  Üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bizden bir satın alma işlemi yaparsanız, ödeme verileriniz (örn. adınız, ödeme tutarı, hesap ayrıntıları, kredi kartı numarası) ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme işlemi amacıyla işlenecektir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcının ilgili sözleşme ve veri koruma hükümleri geçerlidir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre b (sözleşme işleme) temelinde ve mümkün olduğunca sorunsuz, rahat ve güvenli bir ödeme süreci adına kullanılır (Madde 6 Paragraf 1 litre) .f GDPR). Belirli eylemler için onayınız istendiği sürece, GDPR Madde 6 (1) (a) veri işlemenin yasal dayanağıdır; Rıza, gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  Bu web sitesinde aşağıdaki ödeme hizmetlerini / ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

  PayPal

  Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l'dir. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır).

  ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayalıdır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

  Ayrıntılar PayPal'ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  Klarna

  Sağlayıcı, Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç'tir (bundan böyle "Klarna" olarak anılacaktır). Klarna, çeşitli ödeme seçenekleri sunar (örn. taksitli satın alma). Klarna (Klarna ödeme çözümü) ile ödeme yapmaya karar verirseniz, Klarna sizden çeşitli kişisel veriler toplayacaktır. Klarna, Klarna ödeme çözümünün kullanımını optimize etmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Klarna tanımlama bilgilerinin kullanımına ilişkin ayrıntılar aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

  Bununla ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıdan Klarna'nın veri koruma beyanında okuyabilirsiniz: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.